שאלות נפוצות
(FAQ)

>> מהם אפיקי ההשקעה בהם פועלת קרן תכלת?

קרן תכלת משקיעה באשראי לפרוייקטים בתחום הנדל"ן למגורים. הקרן מעמידה אשראי לחברה היזמית בתמורה לריבית אותה היא מעבירה למשקיעי הקרן. הקרן מגבה את האשראי הניתן לחברה היזמית בבטוחות באמות מידה של גופים פיננסיים בינלאומיים.

>> האם הקרן משקיעה ישירות בנדל"ן?

קרן תכלת משקיעה באשראי הניתן לייזמי נדל"ן בלבד. הקרן אינה משקיעה את כספה ישירות בנדל"ן או באפיקי השקעה אחרים.

 >> על מה מתבססת תשואת הקרן?

קרן תכלת פעילה בשוק האשראי לפרויקטי יזמות בנדל"ן, המגובים בבטוחות נדלניו"ת ופיננסיות. הקרן  מעמידה אשראי לפרויקטים של יזמות נדל"ן בשוק הרווחי והיציב של ברוקלין ניו יורק. יזמים רבים בשוק זה זקוקים לאשראי (אין מדובר בהשלמת הון) בהיקפי ביניים של 1-15 מיליון $, אותו הם מגייסים מקרנות מתמחות, המגייסות כספים מהציבור ומעמידות אותו כאשראי ליזמים, בגין אשראי זה גובה הקרן ריבית אותה היא מעבירה למשקיעיה.
מבנה הביטחונות הייחודי של הקרן והאחיזה אותה הוא מקנה למנהליה, מאפשר לקרן להציע לייזמים ריבית תחרותית וזאת כנגד עמידתם בכללי מימון נוקשים.

>> האם הקרן ממנפת את השקעתה?

הקרן אינה ממנפת את השקעותיה, יתרה מכך, הקרן אינה מעמידה אשראי לפרוייקטים בהם קיים מינוף או ליווי פיננסי של צד ג'. קרן תכלת מאמינה כי השקעה ישירה ללא מינוף מקטינה את הסיכון עבור משקיעיה ומאפשרת תשואה משמעותית.

>> מה מייחד את מודל הבטחונות של תכלת?

קרן תכלת אינה מעמידה אשראי לפרוייקטים לצידם של גופים אחרים והיא מקור החוב היחיד בפרויקטים בהם היא מקור החוב. פועל יוצא של מדיניות זו היא שתכלת אינה חולקת את בטחונותיה עם כל גורם אחר והיא ה"ראשונה בתור" בעת מימוש הבטחונות.
 
בצד הבטוחות המסורתיות המקובלות בענף, מתנה תכלת את העמדת המימון בהסכמה של היזם לשים בידה בטוחות המאפשרות לה מימוש מהיר, אשר מהווה יתרון ביחס למודלים מקובלים של בטחונות נדלניים. הקרן מחזיקה, למעשה, באמצעות מנגנון נאמנות ייחודי לה, את הזכויות בנכס, אינה נדרשת להליכים משפטיים על מנת לתפוש חזקה ולממש בטוחות ואינה מוכרת את הבטוחות במסגרת כינוס אלא במכירה רגילה. 

>> מהו מודל 80/20?

תכלת מעמידה אשראי בהיקף 80% מההון הדרוש לפרוייקטים הממומנים על ידה, 20% מההון מעמיד היזם. כספי היזם, מהווים כרית בטחון להחזר הכספים לתכלת.

>> מה הוא יחס החוב לבטחונות המוחזקים בידי הקרן?

תכלת מעריכה באופן שוטף את שווי הבטחונות המוחזק בידיה. על פי נתוני השווי של פרוייקטים שהסתיימו והשיבו לקרן את השקעתה, עמד יחס הבטחונות הנדלניים אשר בידי הקרן על למעלה מ- 130% ביחס להשקעותיה בהם. שווי הבטחונות הנדלניים אינו יכול לרדת נומינאלית מתחת לרף של 130%, הואיל והקרן מחזיקה את כל נכסי הנדל"ן וזאת בנוסף ל- 20% של היזם ושכר עבודת הקבלן, העומד על כ- 10% משווי הפרויקט.
 
על הבטחונות הנדלניים יש להוסיף את ערבות היזם ובחלק ממסלולי ההשקעה, אף ערבות צולבת בין פרויקטים של היזם וערבות אישית של הקבלן המבצע.
  
קרן תכלת
דרך דוד בן גוריון 1
מגדל ב.ס.ר 2 (קומה 17)
בני ברק  51201

טל'  03-7290999
פקס 03-7290126
info@kerentchelet.co.il

תנאים ופרטיות
דרושים
© כל הזכויות שמורות 2013
 
מיתוג ושיווק CLEAR CUT MARKETING
    |     עיצוב גרפי: אנה סנפירו
הקמת אתרים  בניית אתרים Webfocus