מסלולי השקעה

תכלת שחק
תכלת אופק >

מסלול תכלת אופק

מסלול למשקיעים מוסדיים ואסטרטגיים, תקרת השקעה של 20,000,000 $ לגוף יחיד
מדיניות השקעה:
תנאי השקעה:
פרויקטים שמשך ביצועם לא יעלה על 27 חודשים.
היקף אשראי, פר פרויקט, של עד ל- $15,000,000.
קדימות בהחזר הקרן, ביחס לתשלומים לייזם  ולכל חלוקת רווחים בפרויקט.
בטוחה הונית - מימון  לפי מודל 80/20
ערבות אישית של הקבלן המבצע.
ערבות צולבת של החברה המבצעת ושעבוד זכויותיה בפרוייקטים אחרים.
נזילות – בהתאם להיקף ההשקעה ובהתאמה למדיניות ההשקעה של הקרן.
ריבית קבועה הנגזרת מעלות הכסף ליזמי נדל"ן באיזור ניו יורק

בהתאם להעדפת המשקיע הריבית תשולם במועדים קבועים או תגולגל חזרה לקרן עפ"י תנאי ההשקעה
  
קרן תכלת
דרך דוד בן גוריון 1
מגדל ב.ס.ר 2 (קומה 17)
בני ברק  51201

טל'  03-7290999
פקס 03-7290126
info@kerentchelet.co.il

תנאים ופרטיות
דרושים
© כל הזכויות שמורות 2013
 
מיתוג ושיווק CLEAR CUT MARKETING
    |     עיצוב גרפי: אנה סנפירו
הקמת אתרים  בניית אתרים Webfocus